Cantoners (Protector cantonada d´interior)
  . Cantoner per cartro.
. Cantoner per pegar.
  . Cantoner amb Adhesiu.